Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.

Logo EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Informační sítě Europe Direct
únor 2019
Brno
Facebook
Video Samotář
NOVÁ PUBLIKACE
Publikace
World Atlas of Desertification
VĚDĚLI JSTE ŽE?

Evropský zpravodaj ED Brno - únor 2019 Slyšeli jste už o Mezinárodním dni průvodců cestovního ruchu? V kalendáři má své místo 21. února. U nás i v zahraničí se při této příležitosti konají nejrůznější akce organizované právě průvodci ve spolupráci s turistickými centry. Nejčastěji se jedná o prohlídky památek a zajímavých míst s duchem a historií.

Více informací naleznete
na stránkách
www.europe-direct.cz
   AKTUALITY
Obrázek  11. 1. 2019
EU v roce 2019: Rozmach bruselské zahraniční politiky
V roce 2019 se bude EU soustředit na překlenovací ustanovení, pomocí kterého chce získat více kompetencí v zahraničněpolitických otázkách, na Balkán nebo na nápravu roztříštěných vztahů s Washingtonem. Budovat chce i nová partnerství... více
Obrázek  22. 1. 2019
Nová státní tajemnice pro EU: Milena Hrdinková
Na služební místo náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti v Úřadu vlády nastoupí a funkci státního tajemníka pro EU bude Milena Hrdinková vykonávat s účinností od 1. února 2019. Od tohoto data také bude zastupovat českou vládu na přípravných jednáních v Bruselu... více
Obrázek  24. 1. 2019
Nová politika pro spotřebitele
Evropané stále častěji nakupují zboží nebo služby v jiné zemi EU. Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu podpořil 22. ledna návrh zprávy o účinnějším prosazování a modernizaci evropských pravidel na ochranu spotřebitelů. Je součástí takzvané „nové politiky pro spotřebitele“ – tak se označuje reforma čtyř směrnic EU upravujících ochranu spotřebitelů... více
Obrázek  16. 1. 2019
EU v roce 2019: Více peněz na obranu, větší očekávání
Přípravy na odchod Spojeného království z EU vytvořily v loňském roce prostor pro rozkvět nových nástrojů společné evropské obrany. Rok 2019 bude obdobím, kdy by se tyto nástroje měly začít plně implementovat... více
Obrázek  14. 1. 2019
Rok 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na pracovní úrovni na svém zasedání projednala pokrok v čerpání evropských dotací za uplynulý rok. Jen v roce 2018 byla zahájena realizace u více než 10 tisíc projektů. Stranou diskuze nezůstala ani příprava programového období 2021–2027 a další aktuální témata spojená s čerpáním z ESIF... více
   POZVÁNKY NA AKCE
Obrázek  22.1.2019 v 17:30, Knihovna Jiřího Mahena, Velký společenský sál, 5. NP
FILMOVÝ VEČER: Buho žel
Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument Saši Dlouhého dává planou hysterii do ostrého kontrastu s reálným obrázkem šesti lidí, kteří u nás hledají útočiště. (ČR, 2018, 80 min.) Účast na akci je zdarma.. více
   EU VE VAŠEM REGIONU
Obrázek  21.2. 2019 od 9:00 do 16:00
Seminář: Mezinárodní přeprava - silniční, námořní, železniční, letecká
Dne 21. února 2019 se v Brně uskuteční seminář, jehož cílem je zasvětit účastníky do problematiky mezinárodní silniční, námořní a letecké dopravy. Akce se koná od 9:00 do 16:00 hodin. Odborník na celní problematiku Miloš Zezula přiblíží legislativu, terminologii a názvosloví užívané v MKD, celní kódy průvodních dokladů, vztah mezi Incoterms 2010 a přepravní smlouvou, použití úmluvy CRM. S prokuristou JaRo Sea & Air Services s.r.o. Karlem Konečným se pak dozvědí více o námořní, železniční a letecké dopravě. Pořadatelem je Regionální hospodářská komora Brno seminář je realizovaný v rámci kurzu Manažer mezinárodního obchodu. Seminář je realizovaný v rámci kurzu Manažer mezinárodního obchodu. Pořadatelem je Regionální hospodářská komora Brno Místo: Pavilon RHK Brno, Výstaviště 1 (areál BVV) Účastnický poplatek je 242,- Kč (vč. DPH). Přihlášení je možné prostřednictvím online formuláře. .. více
   TIPY PRO ŠKOLY
Obrázek  Spotřeba pro život 2019
Studenti se letos již po jedenácté mohou utkat v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Soutěž potrvá až do 15. května... více
Obrázek  Informační letáky Domu zahraniční spolupráce
Projděte si nové letáky Domu zahraniční spolupráce, které přehledně informují o možnostech podpory zahraniční spolupráce a mobility pro žáky, studenty, učitele, školy apod. .. více
Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

  Otevírací doba:
Po-Pá: 10:00 - 18:00
So: 10:00 - 14:00